WALIDACJA/WERYFIKACJA, SZACOWANIE NIEPEWNOŚCI POBIERANIA PRÓBEK WODY I ŚCIEKÓW

Termin szkolenia: 17 czerwca 2024 r. 

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line (6 godz.) 

Cena szkolenia:  560 zł netto/osoba

 

Zakres szkolenia:

Uczestnicy szkolenia zapoznają się z wymaganiami dotyczącymi procesu weryfikacji, walidacji i oceny niepewności metod pobierania próbek, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Podczas szkolenia omówione zostaną kluczowe zagadnienia, takie jak parametry walidacji i weryfikacji, źródła niepewności identyfikowane dla etapu pobierania próbek oraz zasady postępowania podczas szacowania niepewności.

W trakcie spotkania w formule on-line uczestnicy będą mieć możliwość zadawania pytań, oraz poddawania dyskusji przypadków z własnego doświadczenia. Udział w szkoleniu potwierdzony zostanie certyfikatem.

Harmonogram szkolenia: 17 czerwca godz. 9:00 – 15:00

 1. Wymagania w zakresie procesu weryfikacji, walidacji oraz oceny niepewności metod zawarte w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 dotyczące etapu pobierania próbek.
 2. Parametry walidacji / weryfikacji etapu pobierania próbek.
 3. Źródła niepewności identyfikowane dla etapu pobierania próbek.
 4. Zasady postępowania podczas szacowania niepewności – prawo propagacji, niepewności złożone i rozszerzone, istotne i nieistotne składowe niepewności.
 5. Dane z walidacji / weryfikacji metody pobierania próbek wykorzystywane do szacowania niepewności etapu pobierania próbek.
 6. Planowanie procesów walidacji / weryfikacji, ich realizacja oraz oszacowanie niepewności dla etapu pobierania próbek wód i ścieków.
 7. Planowanie procesów walidacji / weryfikacji, ich realizacja oraz oszacowanie niepewności dla parametrów oznaczanych in situ, np.: pH, przewodność, temperatura.
 8. Szacowanie poszczególnych składowych niepewności dla etapu pobierania próbek – tworzenie formuł obliczeniowych w programie Excel.
 9. Wyznaczenie niepewności złożonej dla etapu pobierania próbek z uwzględnieniem istotnych składowych niepewności z zastosowaniem prawa propagacji oraz wyznaczenie niepewności rozszerzonej z uwzględnieniem współczynnika rozszerzenia – tworzenie formuł obliczeniowych w programie Excel.
 10. Analiza wyników poszczególnych składowych niepewności złożonej pod względem ich sensu analitycznego – dla wyznaczonych parametrów na różnych poziomach na podstawie utworzonych formuł obliczeniowych.

Wykładowca:

dr inż. Agnieszka Wiśniewska – wieloletni pracownik akredytowanych laboratoriów badających próbki środowiskowe, początkowo na stanowisku laboranta, specjalisty analityka, później kierownika ds. jakości oraz kierownika laboratorium.

Posiada doświadczenie zarówno w zakresie wdrażania systemu zarządzania laboratorium w oparciu o normę PN-EN ISO/IEC 17025 w badawczym laboratorium środowiskowym, jak i w nadzorowaniu i doskonaleniu wdrożonego systemu.

Od wielu lat prowadzi szkolenia zarówno z zakresu systemu zarządzania, jak i z zakresu działalności technicznej laboratorium badawczego.

Użytkownik musi zapewnić:

Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

 • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej lub tradycyjny formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:

Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, dyskusji, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 888 090 678

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 17 czerwca 2024, 09:00 – 15:00

Forma: szkolenie online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzącym

Cena: 560 zł netto/osoba

Jak się zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 


Uwaga! To szkolenie może być dedykowany tylko Twojej firmie, jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem zamkniętym napisz do nas!


Formularz online: