POMIAR WYDATKU ENERGETYCZNEGO NA STANOWISKACH PRACY. METODA POMIARU BEZPOŚREDNIEGO Z UŻYCIEM MIERNIKA MWE 1

Termin szkolenia: 25 marca 2024 r. 

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line (8 h) 

Cena szkolenia:  500 zł netto/osoba

 

Zakres szkolenia:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom wiedzy na temat technicznych aspektów stosowanej metody badań oraz nauczenie, w jaki sposób spełniać wymagania określone w poszczególnych punktach normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, odnosząc się do danej metody. Szkolenie jest skierowane do laboratoriów badawczych i personelu technicznego, którzy zajmują się realizacja badań wydatku energetycznego na stanowiskach pracy, a także do osób, które są na etapie zdobywania kompetencji niezbędnych do samodzielnego przeprowadzania tych badań.

W trakcie spotkania w formule on-line uczestnicy będą mieć możliwość zadawania pytań, oraz poddawania dyskusji przypadków z własnego doświadczenia. Udział w szkoleniu potwierdzony zostanie certyfikatem.

 

Harmonogram szkolenia: 25 marca, godz. 8:00 – 16:00

 1. Podstawy prawne wykonywania pomiarów wydatku energetycznego na stanowiskach pracy (omówienie aktów prawny funkcjonujących w ramach obszaru dobrowolnego).
 2. Personel wykonujący pomiary, a jego kompetencje (wdrożenie personelu, szkolenia, nadzorowanie i monitorowanie personelu).
 3. Wyposażenie stosowane w pomiarach (omówienie zasady działania miernika MWE 1 i niuansów technicznych).
 4. Spójność pomiarowa wyników pomiaru wydatku energetycznego (co i jak wzorcować?).
 5. Metoda pomiaru wydatku energetycznego (metoda opracowana przez Laboratorium).
 6. Walidacja metody pomiaru wydatku energetycznego (dlaczego walidacja, a nie weryfikacja metody?).
 7. Ocena niepewności pomiaru wydatku energetycznego (jak podejść do budżetu niepewności?).
 8. Zapisy techniczne z pomiarów (co powinien zawierać arkusz pomiarowy?).
 9. Sprawozdanie z pomiarów.
 10. Procedura potwierdzenia ważności wyników w kontekście pomiarów wydatku energetycznego.

Wykładowca:

Arkadiusz Kostorz – od 15 lat związany z branżą badań laboratoryjnych. Specjalista z zakresu badań czynników szkodliwych i uciążliwych na stanowiskach pracy oraz hałasu emitowanego do środowiska. Praktyk, który spędził dziesiątki godzin na wykonywaniu badań terenowych i rozwiązywaniu problemów technicznych i systemowych w laboratorium. W chwili obecnej Kierownik Techniczny oraz Kierownik Jakości w jednym ze śląskich akredytowanych laboratoriów badawczych. Audytor techniczny w zakresie badań środowiska pracy oraz Audytor wiodący systemu zarządzania wg normy PN-EN ISO 17025:2018-02.

Użytkownik musi zapewnić:

Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

 • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej lub tradycyjny formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:

Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:

Cena szkolenia online obejmuje: udział w szkoleniu, dyskusji, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 888 090 678

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 25 marca 2024, 08:00 – 16:00

Forma: szkolenie online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzącym

Cena: 500 zł netto/osoba

Jak się zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 


Uwaga! To szkolenie może być dedykowany tylko Twojej firmie, jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem zamkniętym napisz do nas!


Formularz online: