WARSZTATY AUDYTORSKIE

Termin: 24-25.04.2023 r. 

Miejsce szkolenia: Warszawa, Hotel ROKO, ul. Mikołajska 2

Cena szkolenia:  1100 zł netto/osoba

 

Zakres szkolenia:

Szkolenie dwudniowe składające się z części wykładowej oraz warsztatów. Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do prowadzenia audytu wewnętrznego w laboratorium oraz poszerzenie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu realizacji audytu wewnętrznego.

Na tym szkoleniu dowiesz się m.in.:

 • wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 w zakresie audytu wewnętrznego,
 • wytyczne dotyczące audytowania według PN-EN ISO 19011, w odniesieniu do laboratoriów,
 • działania przedaudytowe, audytowe i poauditowe,
 • kompetencje auditorów wewnętrznych.

Szkolenie kierowane jest do osób pragnących pełnić funkcję audytorów wewnętrznych oraz do audytorów wewnętrznych w laboratoriach chcących poszerzyć i ugruntować wiedzę z zakresu realizacji audytu wewnętrznego.

Każdy uczestnik podczas szkolenia musi posiadać własny laptop z zainstalowanym pakietem Microsoft Office (Word, Excel).

Cena szkolenia obejmuje udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, obiady i przerwy kawowe. Cena nie obejmuje noclegu w hotelu.

Harmonogram szkolenia: 24-25 kwietnia, godz. 9:00 – 16:00:

 1. Podstawowe definicje i przegląd międzynarodowych organizacji audytorskich
 2. Aspekty prawne dotyczące audytu wewnętrznego
 3. Organizacja audytu oraz jej miejsce w strukturze organizacyjnej
 4. Wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
 5. Audyt wewnętrzny jako proces systemu zarządzania w laboratorium
 6. Audit wewnętrzny zgodnie z ISO 19011:2018
  • zasady audytowania, zakres i rodzaje audytu
  • zarządzanie programem auditów wewnętrznych
  • relacje audytor a osoby audytowane
 7. Działania przedaudytowe, audytowe i poauditowe
 8. Kompetencje auditorów wewnętrznych
 9. Komunikacja werbalna i niewerbalna w audicie
 10. Ćwiczenia i warsztaty z zakresu audytowania – symulacja realizacji zadania audytowego
  • etapy realizacji zadania audytowego
  • narady w trakcie audytowania
  • techniki prowadzenia badań
  • dobór próby w procesie badań audytowych
  • czynności sprawdzające
 11. Ćwiczenia i warsztaty z zakresu audytowania – symulacja dokumentacji audytowej
  • dokumenty bieżące
  • dokumenty i inne materiały dowodowe
  • raport z audytu
 12. Ćwiczenia i warsztaty z zakresu audytowania – zarządzanie ryzykiem
  • definicja ryzyka
  • metodyka zarządzania ryzykiem
  • identyfikacja obszarów występowania ryzyka
  • hierarchizacja ryzyka
  • analiza i szacowanie zidentyfikowanego ryzyka
  • reakcje na zidentyfikowane ryzyko a minimalizowanie i zapobieganie ryzyku
  • monitorowanie działań zaradczych w stosunku do zidentyfikowanych ryzyk
 13. Funkcja prewencyjna audytu wewnętrznego – zarządzanie ryzykiem
  • identyfikacja ryzyka w odniesieniu do celów i zadań
  • techniki i metody identyfikacji ryzyka:
   • brainstorming – burza mózgów
   • technika delficka
   • porównania i analogie
   • analiza drzew decyzyjnych
   • scenariusze
   • lista zagrożeń
  • funkcje i budowa skutecznego rejestru ryzyka
 14. Wzory ważniejszych dokumentów audytowych.
  1. plan audytu
  2. upoważnienie do przeprowadzenia audytu wewnętrznego
  3. protokół spotkania zamykającego
  4. ustalenia z audytu
  5. raport z audytu
 15. Egzamin wewnętrzny
 16. Podsumowanie i zakończenie

Wykładowca:

dr inż. Monika Partyka, MBA – współtwórczyni Akademii profesjonalisty, specjalista z zakresu ochrony środowiska, analizy żywności, suplementów diety, kosmetyków, produktów zielarskich oraz farmaceutyków i bezpieczeństwa tych produktów; doświadczony praktyk w opracowywaniu nowych metodyk badawczych, ich wdrażaniu do praktyki laboratoryjnej, zasad walidacji i transferu oraz szacowania niepewności. Zawodowo skuteczna pasjonatka wykorzystania systemów jakości jako faktycznego narzędzia zarządzania. Zwinnie porusza się po meandrach wymagań akredytacyjnych (krajowych i międzynarodowych).

 

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

 • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej (rekomendowane) 
 • przesłanie skanu tradycyjnego formularza zgłoszeniowego na adres: [email protected]

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:

Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 888 090 678

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 24-25 kwietnia 2023, 09:00 – 16:00

Forma: Szkolenie stacjonarne, wykłady, warsztaty, dyskusja

Cena: 1100 zł netto/osoba

Jak się zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 

Formularz online: