MONITORING MIKROBIOLOGICZNY WARUNKÓW ŚRODOWISKA LABORATORIUM I PRODUKCJI – WEBINAR

Termin szkolenia: 25 września 2023 r. 

Miejsce szkolenia: szkolenie on-line (3-4 godz.) 

Cena szkolenia:  320 zł netto/osoba

 

Zakres szkolenia:
Uczestnicy szkolenia zapoznają się z tematem monitoringu mikrobiologicznego warunków środowiska laboratorium i produkcji.

Harmonogram szkolenia: 25 września, godz. 9:00 – 13:00

  1. Cel i zakres monitoringu mikrobiologicznego;
  2. Zasady tworzenia monitoringu mikrobiologicznego środowiska;
  3. Procedura dotycząca zasad kontroli mikrobiologicznej pomieszczeń produkcyjnych i laboratoryjnych – częstotliwość i lokalizacje pobierania próbek, kryteria i uzasadnienie wyboru punktów kontroli, kryteria akceptacji, harmonogramy monitoringu.
  4. Badanie czystości mikrobiologicznej powietrza – metoda sedymentacyjna i aspiracyjna, obliczanie wyników badań;
  5. Badanie czystości mikrobiologicznej powierzchni – metoda odciskowa, wymazowa i wypłukiwania, obliczanie wyników badań;
  6. Weryfikacja w/w metod;
  7. Kryteria ceny uzyskanych wyników dla powierzchni i powietrza, analiza danych (trendów).

Wykładowca:

dr Joanna Królasik – Doktor nauk technicznych ze specjalizacją w dziedzinie mikrobiologii. Wieloletni pracownik akredytowanego laboratorium badania żywności. Szkoleniowiec w zakresie wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym, metod badań mikrobiologicznych produktów spożywczych, wody i środowiska produkcji, wymagań i przepisów prawa dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa i jakości żywności oraz higieny procesów produkcyjnych. Auditor wewnętrzny w zakresie wymagań systemu akredytacji dla laboratoriów badawczych oraz wymagań technicznych w laboratorium mikrobiologicznym.

Użytkownik musi zapewnić:

Komputer klasy PC, laptop lub urządzenie mobilne z dostępem do Internetu i przeglądarką internetową. Uczestnicy nie muszą instalować oprogramowania na swoich komputerach.

Możliwe formy zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu:

  • zgłoszenie na formularzu elektronicznym dostępnym poniżej lub tradycyjny formularz zgłoszeniowy

Do pobrania:

Płatność za szkolenie:

Przelew w terminie 7 dni od daty wystawienia faktury VAT. Faktura VAT przekazana zostanie przesłana uczestnikowi szkolenia drogą elektroniczną, po zakończonym szkoleniu.

Dodatkowe informacje:

Cena szkolenia online obejmuje: udział w webinarze, dyskusji, materiały szkoleniowe w formie elektronicznej, certyfikat potwierdzający uczestnictwo.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu z nami.

Kamila – tel.: 888 090 678

Krzysztof – tel.: 500 074 479

obsługa szkoleń: [email protected]

W skrócie:

Kiedy: 25 września 2023, 09:00 – 13:00

Forma: szkolenie online, konferencja video wraz z interaktywną prezentacją, notatkami oraz rozmową z prowadzącym

Cena: 320 zł netto/osoba

Jak się zgłosić?: Formularz zgłoszeniowy online

Organizator: Laboratoryjnie.pl

 


Uwaga! To szkolenie może być dedykowany tylko Twojej firmie, jeśli jesteś zainteresowany/a szkoleniem zamkniętym napisz do nas!


Formularz online: