Published on :

Komunikat nr 280 z dnia 29.03.2019 r. w sprawie rozszerzenia zakresu działalności akredytacyjnej o akredytację jednostek certyfikujących wyroby wg standardu GMP+ Feed Safety Assurance.

PCA informuje, że z dniem publikacji niniejszego komunikatu rozpoczyna przyjmowanie wniosków o akredytację jednostek certyfikujących wyroby wg standardu GMP+ Feed Safety Assurance w zakresach:

  • B1 Produkcja, handel i usługi, wydanie z dnia 1.07.2018 r.
  • B2 Produkcja składników pasz, wydanie z dnia 1.07.2018 r.
  • B3 Handel, skup i magazynowanie oraz przeładunek, wydanie z dnia 1.07.2018 r.
  • B4 Transport, wydanie z dnia 1.07.2018 r.

Warunkiem ubiegania się o akredytację lub rozszerzenie zakresu akredytacji o wyżej wymieniony obszar jest spełnienie wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03 oraz wymagań standardu GMP+ Feed Safety Assurance (GMP+ C6 Assessment and Certification
Criteria for GMP+ Certification – Process certification, wydanie z dnia 1.07.2018 r. oraz GMP+ C10 Acceptation Requirements and Procedure for Certification Bodies, wydanie z dnia 1.07.2018 r.).
 Wnioski o akredytację lub rozszerzenie zakresu akredytacji należy składać na formularzu FA-01. Do wniosku należy dołączyć wypełniony formularz FAC-01 wraz z wymaganymi dokumentami.

Źródło: www.pca.gov.pl