Published on :

Przystosowanie do zmian klimatycznych wg raportu Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych (UNFCCC) niesie za sobą ryzyko dla największych światowych przedsiębiorstw wynoszące ok. 1 bilion USD. Skrajne warunki pogodowe czy zmiany temperatur mogą również przynieść potencjalne zyski w ponad dwukrotnym stopniu niż ryzyko. W związku z tym przedsiębiorstwa muszą się solidnie przygotować do zmian klimatu, aby czerpać z nich jak największe zyski. Aby pomóc w ocenie ryzyka i przystosowaniu się do zmian klimatu stworzono normę ISO 14090 Adaptation to climate change – Principles, requirements and guidelines. Określa ona zakres działania, który pomoże przedsiębiorcom w adaptacji do tych zmian w procesie projektowania czy też wdrażania działań i strategii. Wg John Dora, twórcy tej normy, zmiany klimatyczne są tak nie oczekiwane, że mogą mieć bardzo duży wypływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa jeśli nie jest ono odpowiednio do nich przystosowane.

Trwają prace nad kolejnymi normami przygotowującymi organizacje do nieoczekiwanych zmian pogodowych.

Źródło: Polski Komitet Normalizacyjny