Published on :

Zapraszamy do naszej Akademii Profesjonalisty w ramach, której udostępniamy specjalistyczne kursy dotyczące działalności laboratoryjnej. Kursy mają postać szeregu zajęć prowadzonych przez ekspertów a ukończenie Akademii potwierdzone jest dyplomem.

12 października rozpoczynamy szóstą edycję, pt.:

Potwierdzenie ważności wyników

dotyczącą praktycznych aspektów normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”

Czas trwania:

Seria weekendowych zajęć on-line zrealizowanych w terminie od 12 października do 14 grudnia 2024 roku.

Koszt udziału:

  • do 31 sierpnia: 1600 zł netto/osoba
  • po 31 sierpnia: 2000 zł netto/osoba

Kwota obejmuje udział we wszystkich 10 spotkaniach!

Program Akademii dostępny jest tu:

Akademia profesjonalisty – Edycja 6