Published on :

Austriaccy naukowcy  z Uniwersytetu w Linzu w piśmie „Nature Communications” opublikowali nowy sposób przekształcania dwutlenku węgla w alkohol – metanol lub etanol za pomocą metody elektrochemicznej. Do reakcji elektrokatalicznego rozpadu dwutlenku węgla potrzebny jest katalizator, którym w tym przypadku jest zsyntetyzowana cząsteczka zawierająca jony kobaltu z trzema resztami glikolu polietylenowego i grupami mezofenylowymi. Proces najwydajniej zachodzi w środowisku kwaśnym. Elektrodą użytą do reakcji jest elektroda wykonana z włókna węglowego.

Udoskonalenie tej reakcji może przynieść duże korzyści dla ekologii, ponieważ dwutlenek węgla jest głównym gazem cieplarnianym. Dodatkowo zdaniem badaczy produkcja alkoholu z CO2 może również złagodzić kryzys energetyczny.

Naukowcy planują przeprowadzenie testów tej metody w dużym zakładzie.

 

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Zdjęcie: www.wnp.p