Published on :

Naukowcy z Nowej Zelandii badali DNA w próbkach wody pobranych z jeziora Loch Ness i innych pobliskich jezior. Pierwsze wyniki analizy DNA mówią, że nie znaleziono żadnych dowodów na występowanie obcego DNA nieznanych zwierząt, za to obficie występuje DNA węgorzy. Badanie DNA dało badaczom bardzo dużo różnorodnych informacji na temat  życia w jeziorze m.in. występowanie bakterii czy ryb. Naukowcy nie znaleźli potwierdzenia na występowanie gigantycznego potwora.

Pierwsze doniesienia o legendarnym stworzeniu pojawiły się w latach 30 ubiegłego wieku, uważano że jest nim gad z okresu jurajskiego, inna koncepcja mówi, że potwór to duży sum lub rekin. Kolejna teoria głosiła, że być może bestia jest gigantycznym węgorzem, początkowo została odrzucona. Nowe badania wskazują na występowanie dużych ilości DNA należących do węgorza europejskiego, który niestety nie osiąga gigantycznych rozmiarów.

Badacze zidentyfikowali bardzo dużo różnorodnych gatunków ryb, płazów, ptaków i ssaków. Jezioro Loch Ness jest bardzo rozległe i być może naukowcy coś przeoczyli pobierając próbki w niewłaściwych miejscach. Istnienie potwora z Loch Ness dalej pozostaje tajemnicą.

 

Źródło: dzienniknaukowy.pl

Zdjęcie: tvp.info.pl