Published on :

Wykorzystanie fal elektromagnetycznych jest jedną z obiecujących metod do kontrolowania i leczenia choroby Alzheimera. Przeprowadzono badanie kliniczne na grupie ośmiu osób z łagodnym lub umiarkowanym stadium choroby Alzheimera. Do badań użyto urządzenia o nazwie MemorEM, które emituje fale elektromagnetyczne. Stosowanie tego urządzenia przez okres dwóch miesięcy przez dwie godziny dziennie spowodowało znacząco zahamowanie utraty pamięci i poprawę zdolności poznawczych u pacjentów z Alzheimerem. Choroba ta powoduje występowanie w mózgu złogów białka – beta-amyloidów oraz białka tau, które „zapychają” mózg niszcząc neurony. Dzięki użyciu MemorEM możliwe jest rozbijanie tych złogów i białek. Od uczestników badania pobrano próbki krwi i płynu mózgowo-rdzeniowego zarówno przed jak i po badaniu klinicznym. Potwierdziło to, że fale elektromagnetyczne doprowadziły do rozbicia złogów beta-amyloidu i białek tau. Żaden z pacjentów nie wykazał żadnych skutków  ubocznych. Naukowcy chcą teraz przeprowadzić badania na grupie 150 chorych.

 

Źródło: dzienniknaukowy.pl

Zdjęcie: newscientist.com