Published on :

Międzynarodowa Unia Ochrony Przyrody (IUCN) opublikowała w Czerwonej Księdze listę zagrożonych gatunków europejskich drzew. Specjaliści na podstawie badań określili, że spośród 454 gatunków drzew, zagrożonych jest 42 procent m.in. kasztanowce czy jarzębina. Przyczyną takiego zjawiska są globalne zmiany klimatyczne, wzrost aglomeracji miejskich, błędy w eksploatacji drzewostanu, zbyt intensywna wycinka drzew. Innymi przyczynami są pożary lasów i zmiany zachodzące w ekosystemach. Najbardziej zagrożone są drzewa i krzewy występujące w Europie. Szacuje się, że w niebezpieczeństwie jest 58 procent gatunków m.in. krzewów, mchów i porostów. Działalność człowieka prowadzi do stopniowego zaniku gatunków roślin. Istnieje niebezpieczeństwo wyginięcia ważnych odmian, które mają wpływ na prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Zdjęcie: polityka.pl