Published on :

Ważąca 315 mld ton góra lodowa oderwała się od lodowca szelfowego Amery. Jego całkowita powierzchnia wynosi 1636 km kw. Rozmiar tej góry lodowej trzeba monitorować i śledzić ponieważ stanowi zagrożenie dla żeglugi. Amery to trzeci co do wielkości lodowiec szelfowy Antarktydy. Jego powierzchnia jest płaska zakończona lodowym klifem, który stanowi czoło lodowca. Ostatni fragment lodu oderwał się od lodowca w latach 1963-1964. Miejsce tegorocznego oderwania góry lodowej było obserwowane już około 20 lat, ponieważ właśnie w tym miejscu naukowcy spodziewali się podobnego wydarzenia. Należy podkreślić, że zjawisko to nie ma nic wspólnego ze zmianami klimatu. Badacze twierdzą, że jest to zjawisko zachodzące w okresie co 60-70 lat. Oddzielenie masywu nie wpłynie bezpośrednio na poziom morza. Być może oderwanie takiej dużej góry lodowej spowoduje zmianę geometrii nacisków na czole lodowca, co może wpłynąć na powstawanie kolejnych pęknięć.

Źródło: Polska Agencja Prasowa

Zdjęcie: businessinsider.com.pl