Published on :

Każda zabawka zanim wejdzie na rynek na terenie państw Unii Europejskiej musi spełnić wymagania znajdujące się w dyrektywie 88/378/EWG. Obowiązek sprawdzenia zabawki leży po stronie dystrybutora lub producenta. Producent ma obowiązek nadać znak CE, który jest potwierdzeniem zgodności z właściwymi normami bezpieczeństwa. Jeśli nie może zrobić tego sam, zleca to odpowiednio wyspecjalizowanej firmie. Do celów takiej kontroli należy mieć przygotowaną całą dokumentację danej zabawki, raporty z badań, szczegółowe informacje dotyczące projektu i produkcji. Przeprowadzenie badań gwarantuje bezpieczeństwo naszych dzieci. Certyfikacja zabawek wynosi od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. Im więcej jest w zabawce elementów składowych, materiałów, kolorów tym cena za przeprowadzenie badań będzie wyższa. Jeśli zdarzyłby się jakiś wypadek z udziałem certyfikowanej przez nas zabawki, badanie to zabezpieczy nas przed poważnymi konsekwencjami.

Źródło: dzienniknaukowy.pl