Published on :

Łazik Curiosity zebrał nowe dowody na istnienie w kraterze Gale na Marsie słonego jeziora lub kilku jezior ok. 3,7 mld lat temu. Naukowcy odkryli różne związki, których nie zaobserwowano dotąd w innych skałach, są nimi siarczany wapnia i magnezu. Szacuje się, że mają one ok. 3,3 do 3,7 mld lat i powstały w wyniku odparowanej wody. Siarczany wskazują na zmiany klimatu, z wilgotnego w mroźną pustynię. Nadal nie wiadomo jak długo zmieniał się klimat na Marsie, ani kiedy miało to miejsce. Krater Gale jest to pozostałość po ogromnym uderzeniu. Osady przenoszone przez wodę i wiatr stopniowo warstwa po warstwie wypełniały jego podłoże. Miejsce to zostało wybrane celowo, ponieważ naukowcy podejrzewali, że jest to wyschnięte jezioro. Łazik nadal bada krater, zbliżając się przy tym do coraz młodszych skał, co pozwoli naukowcom dokładniej zbadać pochodzenie tego jeziora. W zależności od tego czy sole nadal będą występować czy nie, wyjaśni się jak powstało jezioro i co wydarzyło się na Marsie.

 

Źródło: dzienniknaukowy.pl