Published on :

1,7 mld złotych, tyle wyda firma Tauron Dystrybucja na modernizację sieci, głównie w celu przyłączenia Odnawialnych Źródeł Energii (OZE). Nie jest to zaskoczeniem, ponieważ w ostatnich latach koncern Energa podał informacje, że na inwestycje w sieć dystrybucyjną w latach 2018-2025 wyda 10 mld zł. Enea również ma podobne cele, na które wyda 7,8 mld złotych, a PGE 7 mld zł. Operatorzy systemów dystrybucyjnych otrzymali ok. miliard złotych z funduszy unijnych, ze względu na zwiększenie możliwości przyłączanie OZE. Nie wiadomo czy i jak te fundusze zostały wykorzystane, nie ma na ten temat żadnej stosownej dokumentacji. Takie programy potrzebują specjalnego planu rozwoju infrastruktury na więcej niż dziesięć lat. Infrastruktura sieciowa powinna być już planowana na 2050 rok. W najbliższym czasie należy przygotować stadium rozwoju sieci, koniecznie przyłączania źródeł rozproszonych o mocy od 5 do 50 MW.

 

Źródło:energia.rp.pl