Published on :

Najnowsze badania pokazują, że zmniejszenie zarobków wiąże się z wyższym ryzykiem chorób układu krążenia. Spadek dochodu o ponad 50 procent jest związany ze zwiększonym ryzykiem wystąpienia zawału serca, udaru mózgu lub niewydolności serca. Istnieje też odwrotna zależność – wzrost dochodów jest związany ze zmniejszeniem ryzyka wystąpienia chorób układu sercowo-naczyniowego. Naukowcy przeprowadzili badania na grupie 9 tys dorosłych Amerykanów. Ich dochód sprawdzono dwukrotnie: w latach 1987-1998 oraz 1993-1995. Ich stan zdrowia monitorowano do 2016 roku. W badaniu wzięły udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Obserwacje trwały 17 lat. Stwierdzono, że u osób które doświadczyły znacznego obniżenia wynagrodzenia prawdopodobieństwo wystąpienia chorób serca było o 17 procent większe niż u uczestników ze stałym lub rosnącym dochodem. Niższe dochody mogą pogłębić stres lub depresję, które są związane z chorobami serca.

Źródło: dzienniknaukowy.pl