Published on :

Astronomowie po raz pierwszy zidentyfikowali w przestrzeni kosmicznej nowo powstały pierwiastek jakim jest stront. Powstał on po zderzeniu dwóch gwiazd neutronowych. Został zaobserwowany przez spektrograf X-shooter, który znajduje się na teleskopie VLT. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie „Nature”. Wydarzenie to potwierdza tezę, że zderzenia gwiazd neutronowych prowadzą do tworzenia pierwiastków cięższych niż żelazo. Astronomowie od jakiegoś czasu zastanawiali się nad pochodzeniem pierwiastków ciężkich we Wszechświecie, lżejsze tworzone są w gwiazdach. Wskazanie strontu w widmie okazało się być trudne, ponieważ nie ma odpowiedniej wiedzy o spektralnym wyglądzie cięższych pierwiastków układu okresowego. Dopiero ponowna analiza danych z 2017 roku pozwoliła na zidentyfikowanie sygnatury Strontu. Na Ziemi występuje on naturalnie w glebie i niektórych minerałach.

 

Źródło: dzienniknaukowy.pl