Published on :

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło listę 10 uczelni badawczych, które zwyciężyły konkurs „Inicjatywa Doskonałości- Uczelnia Badawcza” (IDUB). Uroczystość odbyła się w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim w Warszawie. Zwycięzcami konkursu zostały: Uniwersytet Warszawski, Politechnika Gdańska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Warszawska, Gdański Uniwersytet Medyczny, Politechnika Śląska, Uniwersytet Wrocławski i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Uczelnie będą otrzymywały subwencję zwiększoną o 10 procent w latach 2020-2026. Środki te są zabezpieczone w budżecie. Nad wyłonieniem listy uczelni badawczych pracował zespół ekspertów. Według rektorów uczelni, środki te pozwolą na realizację „ambitnych planów”. Do konkursu zakwalifikowano 20 uczelni, choć tylko 10 otrzymało miano uczelni badawczych, pozostałe uczelnie również otrzymają zwiększoną subwencję w wysokości 2 procent.

Źródło: Polska Agencja Prasowa