Published on :

W Polsce jest duży problem z odpadami zmieszanymi, chociaż stopniowo ich ilość maleje, jednak nadal ich jest za dużo. Unia Europejska postawiła warunki na podstawie których do końca 2020 r procent odpadów powinniśmy poddawać recyklingowi, a w 2035 roku aż 65 procent. Kolejnym obowiązkiem jest ilość spalanych odpadów, która ma wynosić maksymalnie 30 procent. Jedną z metod do poradzenia sobie z tym problemem jest podwyżka cen odbioru odpadów. Prezes Stowarzyszenia Polski Recykling twierdzi, że aby w kolejnych latach potroić recykling musi zostać spełniony szereg warunków m.in. odpowiedniej jakości surowce, dopłata za recykling musi być adekwatna do warunków rynkowych. Największy problem będzie z plastikiem, który nieodpowiednio zagospodarowany stanowi poważne zagrożenie dla środowiska. Należy zastanowić się nad nowymi rozwiązaniami radzenia sobie z odpadami. Być może zostanie zwiększony udział surowców z recyklingu w produkcji nowych towarów. Chodzi o to aby przeciętny człowiek i za razem biznes dostrzegli w śmieciach korzyści.

 

Źródło: energia.rp.pl