Published on :

Do 2030 roku sektor kolejowy chce ograniczyć zużycie energii elektrycznej o 1,2 TWh. Pomimo tego, że kolej jest najbardziej wydajnym i niskoemisyjnym środkiem transportu  nadal jest dużo do poprawy jeśli chodzi o efektywność energetyczną. Zmniejszenie zużycia energii to także ograniczenie emisji CO2 o 1 mln. ton, co jest porównywalne z zasadzeniem 83 tys. hektarów lasów, odpowiada to powierzchni ośmiu Białowieskich Parków Narodowych. Zmniejszenie zużycia energii jest celem wszystkich przedstawicieli kolejowych, dlatego też powołano Centrum Efektywności Energetycznej Kolei (CEEK). Działania CEEK polegają na m.in. odzyskiwaniu energii z hamowania pociągów, promowaniu eco-drivingu, ponieważ sposób prowadzenia pociągu przez maszynistę jest bardzo istotny. Planowana jest także budowa instalacji fotowoltaicznych aby kolej mogłaby samowystarczalna energetycznie.

Źródło: energia.rp.pl