Published on :

Jak wynika z obserwacji topnienie arktycznego lodu wpływa na rozprzestrzenianie się śmiertelnie groźnych wirusów wśród ssaków morskich. Wirus nosówki dotknął populację fok pospolitych w 2002 roku na północnym Atlantyku. Został także identyfikowany wśród wydr morskich na Alasce w 2004 roku. Naukowcy zadają sobie pytanie kiedy i jak ten wirus do nich dotarł. Po 15 latach badań uczeni doszli do wniosku, że radykalne zmiany w pokrywie lodowej mogą otwierać nowe drogi kontaktu między arktycznymi i subarktycznymi ssakami morskimi. Wcześniej takie przenoszenie wirusów były niemożliwe. Lód morski ciągle się topi, oznacza to, że chorobotwórczy wirus i inne patogeny rozprzestrzeniają się wśród ssaków morskich. Jeśli nie zostaną zatrzymane zmiany klimatu wówczas rozprzestrzenianie się patogenów i wirusów może doprowadzić do utraty całych gatunków.

Źródło: dzienniknaukowy.pl