Published on :

Istnieje popularny sposób przeliczania lat psów na lata ludzkie, wystarczy psie lata pomnożyć przez siedem. Nie był to dokładny sposób obliczeń, a znalezienie bardziej dokładnego nie było łatwe, lecz zespół z Kalifornii opracował nową formułę, która oparta jest na zmianach DNA następujących w czasie. W miarę upływu lat w DNA dochodzi do chemicznych modyfikacji, które określa się zegarem epigenetycznym, który obejmuje modyfikacje chemiczne takie jak grupy metylowe. Wzorce tych grup zmieniają się w czasie życia i na tej podstawie naukowcy mogą ustalić czyjś wiek biologiczny mierząc zmiany chemiczne w naszym DNA , które zachodzą z czasem. W swoich badaniach naukowcy przebadali 104 psy w wieku od 4 tygodni do 16 lat i porównali jest z profilami metyzacji z krwi ludzkiej. Ich analiza wykazała, że psy mają podobne wzory metyzacji niektórych regionów DNA. Aby otrzymać równoważnik wieku psa w ludzkich latach należy logarytm naturalny z wieku psa pomnożyć przez 16 i dodać 31.

Źródło: dzienniknaukowy.pl