Published on :

Amerykańscy naukowcy przeprowadzili badanie, którego wyniki wskazują, że skażenie metalami wód jest niebezpieczne dla koralowców ośmiopromiennych. Zagrożenia płynące z wpływu plastiku i mikroplastiku na oceany są powszechnie znane, natomiast te wynikające z zanieczyszczenia wód metalami, nie są dostatecznie zbadane. Skażenie miedzią może być wywołane efektem wymywania nawozów z pól lub odpadania farby z kadłubów statków. Naukowcy zbadali 175 kolonii koralowców na dnie morskim o różnym stężeniu miedzi w ramach 15 raf koralowych. Okazało się, że rafy znajdujące się w wodzie o wyższym stężeniu metalu regenerowały się gorzej po chorobie MFPS (multifocal purple spots disease). Koralowce potrafiły poradzić sobie z infekcją uruchamiając odpowiedź immunologiczną kiedy stężenie miedzi było niskie, lecz gdy rosło przestawały się bronić. Wynika z tego, że stres związany z poziomem miedzi zmniejsza potencjał układu immunologicznego koralowców.

Źródło: Polska Agencja Prasowa