Published on :

Według „Nature Neuroscience” te same geny mają wpływ na rozwój autyzmu i ADHD. Choroby te to różne zaburzenia rozwojowe lecz mogą mieć wspólne objawy. Przykładem mogą być dzieci z autyzmem, które wykazują agresywne zachowania, są impulsywne i mają problemy w szkole i relacjach społecznych, te same objawy mogą mieć dzieci z ADHD. W Danii autyzm zdiagnozowano u ok. jednego procenta dzieci, a ADHD u około 3 procent. Naukowcy odkryli podobieństwa między tymi chorobami w zmianach w tych samych genach. Do projektu wykorzystano dane osób z autyzmem, osób z autyzmem i ADHD, z samym ADHD oraz osób bez żadnej z chorób. Genom dzieci z ADHD ma taką samą liczbę szkodliwych mutacji w DNA, jak u dzieci z autyzmem. Genem na który najczęściej wpływają mutacje jest gen MAP1A, który bierze udział w tworzeniu struktury komórek nerwowych. Jest on bardzo ważny dla rozwoju mózgu. Odkrycie to jest zarówno uderzające jak i zaskakujące.

 

Źródło: Polska Agencja Prasowa