Published on :

Jak wynika z badań klimatolog dr hab. Ewy Łupikaszy z Uniwersytetu Śląskiego w Polsce zimą pada coraz mniej śniegu ze względu na zmiany klimatyczne. Swoje badania oparła na analizie danych z około 50 stacji synoptycznych w kraju, które były gromadzone od przeszło 50 lat.  Okazuje się, że zimą śnieg występuje coraz rzadziej, za to częściej pojawiają się opady deszczu, natomiast wiosną zmniejsza się ilość zarówno śniegu jak i śniegu z deszczem. Zmiany te potwierdzają, że wzrost temperatury wpływa na rodzaj opadów atmosferycznych. Wpływ współczesnego ocieplenia klimatu na zmiany występowania opadów deszczu i śniegu nie był analizowany w Europie na podstawie obserwacji zjawisk metrologicznych. Zmiany częstości i sum opadów śniegu decydują m.in. o rozwoju pokrywy śnieżnej. Opady śniegu warunkują pośrednio o możliwości wystąpienia powodzi roztopowych. Projekt trwający już od roku pt. „Reakcja opadów śniegu i deszczu na współczesne zmiany klimatu i cyrkulację atmosfery  Europie” ma się zakończyć jesienią 2020 roku, jest on dofinansowywany z NCN.

 

Źródło: dzienniknaukowy.pl