Published on :

Brytyjski eksperyment wykazał, że uczniowie biorący udział w specjalnym programie nauki na świeżym powietrzu byli bardziej zaangażowani w lekcje i cieszyli się ze zdobywania wiedzy. W programie udział wzięły dzieci w wieku od 9 do 11 lat. Na początku badania i po 6 miesiącach od jego rozpoczęcia naukowcy przeprowadzili wywiady z dyrektorami, nauczycielami i uczniami. Okazało się, że uczniowie bardziej angażowali się w lekcje, poprawiła się ich koncentracja, a także zachowanie i samopoczucie. Jednocześnie też przyniosło to zadowolenie kadry nauczycielskiej. Badanie wykazało, że wystarczy godzina lub dwie nauki na świeżym powietrzu tygodniowo aby zwiększyło się zaangażowanie dzieci, ich samopoczucie i satysfakcja nauczycieli. Takie doświadczenie ma duże znaczenia dla rozwoju dziecka. Ucząc się na dworze mogą poczuć jakby wcale się nie uczyły, a uczestniczyły w przygodzie. Dla nauczycieli jest to też ważne doświadczenie.

Źródło: Polska Agencja Prasowa