Published on :

Transformacja sektora energetycznego powinna zacząć się jak najszybciej. Na początku powinno zacząć się od dopasowania strategii energetycznej do modelu gospodarczego państwa. Należy stwierdzić na czym będzie oparty rozwój kraju czy będzie to przemysł pełen innowacji, czy wysokoemisyjny itp. Kolejnym czynnikiem powinno być odchodzenie od węgla. Wydobywanie tego surowca jest coraz droższe i coraz bardziej niebezpieczne. Dodatkowo spalanie węgla w celu pozyskania energii jest szkodliwe dla klimatu, dlatego też należałoby zainwestować w odnawialne źródła energii. Ważne jest by rząd odblokował rozwój energii wiatrowej na lądzie likwidując przepis tzw. ustawy odległościowej. Rząd powinien zadać sobie pytanie, czy Polska potrzebuje energii atomowej. Jeśli tak to jakie mają być reaktory, duże, czy małe. Każdy z nas ma wpływ na oszczędność energii, a tym samym na klimat.

Źródło: energia.rp.pl