Published on :

Od 8 stycznia lekarze mają obowiązek wystawiania recept w formie elektronicznej. Pacjent może otrzymać e-receptę w trzech postaciach: SMS-a z 4-cyfrowym kodem dostępu, e-maila z załączoną w PDF-ie informacją lub wydruku informacyjnego. SMS oraz e-mail są wysyłane z systemu e-zdrowie tylko gdy pacjent zalogował się na Internetowe Konto Pacjenta (IKP). Jeśli pacjent nie posiada IKP wówczas lekarz przekaże mu wydruk informacyjny. Podczas wizyty domowej jeśli lekarz nie ma możliwości wydania wydruku, a pacjent nie ma IKP, należy wydać informację o e-recepcie w innej uzgodnionej postaci zawierającej co najmniej klucz lub kod dostępu do e-recepty oraz nazwę produktu leczniczego. W określonych sytuacjach lekarz może wystawić tradycyjną receptę w formie papierowej. Dotyczy to recept w ramach importu docelowego, recept dla osób o nieustalonej tożsamości, recept transgenicznych, recept pro auctore i pro familiae.

Źródło: Polska Agencja Prasowa