Published on :

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie przedstawiło najnowsze dane dotyczące zagrożenia suszą w Polsce. Uzyskane dane dotyczą stycznia tego roku, wskazują na niską wilgotność gleby. Jest to wynik bezśnieżnej, suchej i ciepłej zimy. Obecnie susza występuje już m.in. na obszarze Kujaw, województwa zachodniopomorskiego, pomorskiego czy wielkopolskiego. Susza jest złożonym zjawiskiem i aby jej przeciwdziałać należy działać na wielu płaszczyznach. Wody Polskie mówią o kilku typach suszy; susza atmosferyczna, rolnicza, hydrologiczna i hydrogeologiczna. Susza tak jak powódź to cykliczne zjawisko. Być może powiązane z aktywnością słoneczną, która ma wpływ na tworzenie się chmur w atmosferze. Wody Polskie korzystając z nowoczesnych technologii opracowują plan przeciwdziałania skutkom suszy. W Polowie ubiegłego roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej informowało, że plan ten ma powstać do końca tego roku.

 

Źródło: dzienniknaukowy.pl