Published on :

W rdzeniach lodowych pobranych z lodowca Guliya odkryto 28 starożytnych, nieznanych dotychczas nauce wirusów. Powszechne topnienie lodowców może uwolnić nieznane patogeny do środowiska. Dwa rdzenie z lodowca Guliya zostały pobrane bez żadnych specjalnych środków w celu uniknięcia zanieczyszczenia podczas odwiertu, przeładunku i transportu. Odkryte mikroby różniły się znacznie między dwoma rdzeniami lodowymi reprezentując bardzo różne warunki klimatyczne w czasie osadzania się. Naukowcy zauważyli, że gdy zmiany klimatu spowodowane przez człowieka topią lodowce na całym świecie, te „archiwa lodowcowe” zostaną utracone. Rdzenie lodowe pomagają nie tylko udokumentować starożytne mikroby, ale także rozumieć klimat, który pozwolił na ich rozwój w tamtych czasach. Topnienie lodowców może uwolnić patogeny, na które nie jesteśmy odporni. Badacze przyznali, że wiedza zdobyta podczas tych badań może się przydać.

Źródło: dzienniknaukowy.pl