Published on :

Minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski wskazał w „Prognozie zapotrzebowania pracowników w zawodach szkolnictwa branżowego na krajowym i wojewódzkim rynku pracy” 24 zawody, dla których jest prognozowane szczególne zapotrzebowanie na krajowym rynku pracy. „Prognoza” jest dokumentem w formie obwieszczenia, który co roku przed 1 lutego musi wydać minister edukacji. „Prognoza” to swego rodzaju próba opisania, jakie będą tendencje na rynku pracy, nie tylko na rynku ogólnokrajowym, ale także na rynkach pracy wojewódzkich. W tegorocznej „Prognozie” szczególne znaczenia na krajowym rynku pracy będą miały m.in. zawody: automatyk, elektromechanik, elektronik, elektryk, kierowca mechanik, mechanik-monter maszyn i urządzeń, mechatronik, operator maszyn, ślusarz, technik automaty, technik budowy dróg, technik programista. Na szkolnictwo zawodowe przeznaczone jest około 10 mld zł z budżetu państwa w tym 8 mld w subwencji oświatowej.

Źródło: Polska Agencja Prasowa