Published on :

Ambystoma meksykańska jest intensywnie badana ze względu na swoje niezwykłe zdolności do regeneracji. Zwierzę to potrafi odtworzyć całe kończyny, oko, a nawet fragmenty serca. W ostatnim czasie naukowcy zidentyfikowali dwa geny zaangażowane w regenerację. Gdyby uczonym udało się poznać mechanizmy, które dają tym zwierzętom te niesamowite zdolności mogłoby to radykalnie odmienić oblicze medycyny. Nie jest to jednak proste. Wynika to, ze złożoności genetycznej tych płazów. Ma on największy z dotychczas zsekwencjonowanych genomów około 10 razy większy niż genom ludzi. Naukowcom udało się odkryć dwa geny odpowiedzialne za regenerację lecz sądzą, że jest ich o wiele więcej. Dziko żujące ambystomy meksykańskie są gatunkiem krytycznie zagrożonym wyginięciem. Płaz ten występuje naturalnie wyłącznie w jednym z jezior znajdujących się w pobliżu Meksyku. Zwierzęta te są jednak hodowane w laboratoriach na całym świecie.

 

Źródło: dzienniknaukowy.pl