Published on :

Dziś, tj. 19 lutego po raz pierwszy jest obchodzone święto: Dzień Nauki Polskiej. W Polsce obecnie jest 81,5 tys. badaczy, którzy pracują w 645 placówkach. W naszym kraju uczy się ok. 1,2 mln studentów i 39 tys. doktorantów. Dzień Nauki Polskiej ma być wyrazem uznania dla dokonań polskich naukowców. Święto ma stanowić inspirację do pójścia w ślady wybitnych polskich badaczy i wzmocnić zainteresowanie nauką. Naukowcy zatrudnieni są w 645 podmiotach: 132 uczelnie publiczne, 248 uczelnie niepubliczne, 115 instytuty badawcze, 77 jednostki naukowe PAN, 16 uczelni kościelnych, 3 instytuty międzynarodowe i 54 inne jednostki. Według danych obecnie studiuje co trzydziesty Polak. Liczba studentów systematycznie spada w 2016 roku było ich prawie 100 tys. więcej niż w 2018. Liczba doktorantów również spadła w ciągu ostatnich dwóch lat, z 43 tys. w 2016 do 39 tys. obecnie.

Źródło: Polska Agencja Prasowa