Published on :

Poszukiwanie auditorów wewnętrznych, trenerów na zamknięte, specjalistyczne szkolenia czy specjalistów gotowych podzielić się swoją wiedzą jako konsultanci najczęściej stanowi duże wyzwanie dla laboratoriów. Z tego względu na łamach portalu laboratoryjnie.pl rozpoczęliśmy budowanie bazy danych umożliwiającej wyszukiwanie i kontakt ze specjalistami w określonych obszarach działalności laboratoryjnej. Wpis do bazy oraz korzystanie z jej zasobów są całkowicie bezpłatne. Zasób dostępny jest na tu: https://laboratoryjnie.pl/baza-auditorow/

Zapraszamy do działania!