Published on :

– Chcemy, aby energia jądrowa, jako zeroemisyjne źródło energii, była ważnym komponentem polskiego miksu energetycznego w kontekście wyzwań związanych z celami polityki energetyczno – klimatycznej UE – powiedział minister klimatu Michał Kurtyka po spotkaniu z przedstawicielami amerykańskiego departamentu energii.

W spotkaniach, które odbyły się 26 – 27 lutego w Waszyngtonie uczestniczył również pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej Piotr Naimski, a także sekretarz energii Stanów Zjednoczonych Dan Brouillette. Ministrowie potwierdzili współpracę w dziedzinie energii jądrowej między Polską i USA.

Zdaniem Kurtyki realizacja elektrowni jądrowej w Polsce pozwoli ograniczyć krajową emisję gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza z sektora energii oraz zapewni stabilność dostaw i bezpieczeństwo energetyczne. Polski rząd liczy przy tym na udział USA w realizacji programu polskiej energetyki jądrowej. – Jesteśmy zainteresowani pogłębieniem bilateralnej współpracy w obszarze energetyki jądrowej pomiędzy firmami z Polski i USA – dodał Kurtyka.

Budowa elektrowni jądrowych jest zapisana w projekcie Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r. Dokument przewiduje, że w 2035 r. moce jądrowe mogą wytwarzać nawet powyżej 20 TWh energii elektrycznej. To blisko dwukrotnie więcej niż pozyskane zostanie w tym samym okresie z fotowoltaiki, przy blisko 4,5-krotnie mniejszej mocy zainstalowanej w mocach jądrowych. Uruchomienie pierwszego bloku (o mocy ok. 1 – 1,5 GW) pierwszej elektrowni jądrowej przewidziano na 2033 r. W kolejnych latach planowane jest uruchomienie kolejnych pięciu takich bloków w odstępach 2 – 3 lat. Budową pierwszej siłowni ma się zająć spółka PGE EJ 1. Główne lokalizacje budowy elektrowni jądrowych brane pod uwagę to wybrzeże (Kopalino lub Żarnowiec) i/lub centralna część Polski (okolice Bełchatowa).

Jak dotąd nie zapadły jednak na poziomie rządu ostateczne decyzje dotyczące realizacji inwestycji w elektrownię jądrową. Rząd nie przyjął też jeszcze Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r.

Źródło: rp.pl