Published on :

Już w kwietniu odbędzie się pierwsze szkolenie pod laboratoryjnym szyldem: Auditor wewnętrzny systemu zarządzania i kompetencji technicznych w laboratorium w odniesieniu do wymagań znowelizowanej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Na tym szkoleniu uzyskasz kompetencje, które pozwolą Ci zostać auditorem wewnętrznym w laboratorium. W trakcie szkolenia poznasz lub udoskonalisz wiedzę dotyczącą audytowania obszarów systemowych i technicznych w odniesieniu do znowelizowanych wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Omówione zostaną podstawowe wymagania norm ISO 17025, ISO 17000, ISO 9011. Rozwiniesz praktyczne umiejętności dotyczące planowania auditu oraz prowadzenia i dokumentowania jego przebiegu. Nauczysz się również, jak opracować plan auditów w laboratorium, formułować niezgodności i spostrzeżenia oraz dowiesz się, jakie zmiany wynikają z nowelizacji normy ISO 17025.

Na tym szkoleniu dowiesz się jak:

  • samodzielnie przygotować optymalny plan auditów wewnętrznych w laboratorium
  • przeprowadzić i udokumentować audit wewnętrzny w obszarze systemowym i technicznym
  • formułować niezgodności i spostrzeżenia
  • dostosować system zarządzania do wymagań nowej normy w zakresie auditów wewnętrznych.

Poza tym:

  • poznasz wymogi norm ISO 17025, ISO 17000, ISO 9011
  • poznasz „z życia wzięte” przykłady auditów wewnętrznych i zewnętrznych wraz z wnioskami
  • dostaniesz certyfikat potwierdzający Twoje kompetencje jako auditora wewnętrznego

Termin szkolenia: 6 – 7 kwietnia 2020 r.

Miejsce szkolenia: Kielce, Hotel*** 365, ul. Na Stadion 365

Cena szkolenia: 850 zł netto (pierwsza osoba z danej firmy), 750 zł netto (kolejna osoba z danej firmy)

 Dodatkowe informacje: https://laboratoryjnie.pl/auditor-wewnetrzny-6-7-kwietnia-2020

Zapraszamy do udziału!