Published on :

21 marca, na mocy rozporządzenie Rady Ministrów (Dz. U. z 2020 r. poz. 497) utworzone zostało Ministerstwo środowiska. Z kolei rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 mara 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu (Dz. U. z 2020 r. poz. 499)  dokonuje przekształcenia Ministerstwa Klimatu polegającego na włączeniu do Ministerstwa Klimatu komórek organizacyjnych obsługujących sprawy działu energia wyłączonych z Ministerstwa Aktywów Państwowych oraz pracowników obsługujących ten dział.

Dz. U. z 2020 r. poz. 497 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie utworzenia Ministerstwa Środowiska

Dz. U. z 2020 r. poz. 499 – Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie przekształcenia Ministerstwa Klimatu 

Źródło: http://prawo.sejm.gov.pl