Published on :

Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o. o. jest jednym z nielicznych w Polsce, akredytowanych organizatorów badań biegłości (zakres akredytacji nr PT007). Dostępne międzynarodowe programy PT obejmują wiele obiektów badań i ich właściwości. Poniżej znajdują się rundy zaplanowane jeszcze na pierwsze półrocze tego roku. Pełna oferta i możliwość rejestracji są na stronie: www.ptcenter.badaniabieglosci.pl

Polecamy!

PROGRAM CONSTRUCTION
Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek Termin raportowania wyników Termin rozesłania raportu końcowego
5.1/CONS/20 Grunt Analiza areometryczna 29-05-2020 r. 30-06-2020 r. 17-07-2020 r. 14-08-2020 r.
6.1/CONS/20 Grunt Oznaczanie granicy płynności gruntu metodą Casagrande’a oraz granicy plastyczności 29-05-2020 r. 30-06-2020 r. 17-07-2020 r. 14-08-2020 r.
7.1/CONS/20 Grunt Całkowita powierzchnia właściwa gruntu metodą sorpcji błękitu metylenowego 29-05-2020 r. 30-06-2020 r. 17-07-2020 r. 14-08-2020 r.
8.1/CONS/20 Kruszywo Gęstość nasypowa w stanie luźnym
oraz zagęszczonym
29-05-2020 r. 07-07-2020 r. 31-07-2020 r. 04-09-2020 r.
9.1/CONS/20 Kruszywo Wskaźnik przepływu kruszyw 29-05-2020 r. 07-07-2020 r. 31-07-2020 r. 04-09-2020 r.
10.1/CONS/20 Kruszywo Skład ziarnowy
Metoda przesiewania
Zawartość pyłów
10-06-2020 r. 21-07-2020 r. 14-08-2020 r. 18-09-2020 r.
11.1/CONS/20 Grunt Analiza sitowa 03-07-2020 r. 05-08-2020 r. 04-09-2020 r. 25-09-2020 r.
12.1/CONS/20 Grunt Wilgotność optymalna oraz maksymalna gęstość objętościowa szkieletu gruntowego 03-07-2020 r. 05-08-2020 r. 04-09-2020 r. 25-09-2020 r.

 

PROGRAM ENVIRON
Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek /Data poboru próbek
1.2/ENV/20 Woda do spożycia pH, PEW (25°C), mętność, chlorki, siarczany, fluorki, azotany, azotyny, jon amonowy, utlenialność, wapń, magnez, twardość ogólna, żelazo ogólne, mangan, glin, barwa 15-05-2020 r. 27-05-2020 r.

 

PROGRAM ENVIRON_N
Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek /Data poboru próbek
1.1/ENV_N/20 Woda powierzchniowa pH, PEW (20°C), zawiesiny ogólne, chlorki, siarczany, fosforany, ChZT-Cr, BZT5, azot azotynowy, azot azotanowy, azot amonowy, azot ogólny, azot Kjeldahla, OWO 29-05-2020 r. 17-06-2020 r.
2.1/ENV_N/20 Woda powierzchniowa Kadm, kobalt, miedź, chrom, nikiel, cynk, ołów, arsen, fosfor ogólny, żelazo ogólne, mangan 29-05-2020 r. 17-06-2020 r.
3.1/ENV_N/20 Ścieki pH, BZT5, ChZT-Cr, zawiesiny ogólne, azot ogólny, azot amonowy, azot azotanowy, azot azotynowy, azot Kjeldahla, fosfor ogólny, chlorki, siarczany 29-05-2019 r. 24-06-2020 r.
4.1/ENV_N/20 Ścieki Kadm, kobalt, miedź, chrom, nikiel, cynk, ołów, arsen, żelazo ogólne 29-05-2020 r. 24-06-2020 r.
5.1/ENV_N/20 Gleby Kadm, ołów, miedź, cynk, chrom ogólny, nikiel, kobalt, rtęć, molibden, arsen, bar, cyna, sucha masa, pH 07-08-2020 r. 25-08-2020 r.
6.1/ENV_N/20 Osad ściekowy pH, sucha masa, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, wapń, magnez, cynk 11-09-2020 r. 06-10-2020 r.

Opracowane na podstawie materiałów dostarczonych przez Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o.