Published on :

Biuro do Spraw Substancji Chemicznych informuje, że Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące projektu aktu delegowanego zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 273/2004 oraz rozporządzenie (WE) nr 111/2005 dodające nowe prekursory narkotykowe na listę substancji sklasyfikowanych.

Projekt rozporządzenia włącza cztery nowe substancje, które z dniem 4 marca 2020 r. zostały umieszczone na liście Konwencji Narodów Zjednoczonych o zwalczaniu nielegalnego obrotu środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi z roku 1988. Dodatkowo, Komisja Europejska zarekomendowała również dodanie na listę trzech innych substancji sklasyfikowanych, które stanowią potencjalne zagrożenie oraz są często wykorzystywane do nielegalnej produkcji narkotyków.

Lista substancji proponowanych do włączenia do prekursorów narkotykowych kategorii 1:

  • methyl 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxirane-2-carboxylate (PMK methyl glycidate),
  • 3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyloxirane-2-carboxylic acid (PMK glycidic acid),
  • alpha-phenylacetoacetamide (APAA),
  • methyl alpha-phenylacetoacetate (MAPA),
  • methyl 2-methyl-3-phenyloxirane-2-carboxylate (BMK methyl glycidate),
  • 2- methyl-3-phenyloxirane-2-carboxylic acid (BMK glycidic acid),

Lista substancji proponowanych do włączenia do prekursorów narkotykowych kategorii 2:

  • red phosphorus (czerwony fosfor).

Konsultacje trwają do 24 czerwca  2020 r. (do północy czasu w Brukseli). Więcej informacji można znaleźć TUTAJ

Źródło: Biuro do Spraw Substancji Chemicznych