Published on :

Wśród wszystkich możliwych metod kontroli jakości pracy laboratorium szczególne miejsce zajmuje udział w programach badań biegłości (PT) i porównaniach międzylaboratoryjnych (ILC). Udział w programach ILC i PT jest obiektywnym dowodem potwierdzenia kompetencji oraz wymogiem koniecznym do uzyskania i utrzymania akredytacji laboratorium. Polskie Centrum Akredytacji akceptuje wyniki badań biegłości od akredytowanych i renomowanych organizatorów. Jak więc wybrać kompetentnego organizatora badań biegłości? Obiektywnym dowodem kompetencji organizatora badań biegłości jest wdrożenie wymogów przywołanej powyżej normy PN-EN ISO/IEC 17043, potwierdzone uzyskaniem akredytacji. Dlatego akredytowany organizator powinien być pierwszym, do którego zwraca się laboratorium poszukujące określonych badań biegłości.

Jedną z nielicznych w Polsce jednostek tego typu jest Przedsiębiorstwo Geologiczne Sp. z o.o. (nr akredytacji PT 007). Aktualna oferta programów PT dostępna jest tu:

Badania biegłości

Nadchodzące badania biegłości:

PROGRAM INDUSTRY realizowany zgodnie z posiadanym zakresem akredytacji Nr PT 007
Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek Termin raportowania wyników Termin rozesłania sprawozdania
6.1/IND/20 Kruszywo Odporność na rozdrabnianie
Metoda: Los Angeles
07-08-2020 r. 22-09-2020 r. 16-10-2020 r. 20-11-2020 r.
7.1/IND/20 Kruszywo Odporność na ścieranie
(mikro-Deval)
07-08-2020 r. 22-09-2020 r. 16-10-2020 r. 20-11-2020 r.
8.1/IND/20 Kamień naturalny Nasiąkliwość przy ciśnieniu atmosferycznym 28-08-2020 r. 27-10-2020 r. 27-11-2020 r. 18-12-2020 r.

 

PROGRAM CONSTRUCTION
Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek Termin raportowania wyników Termin rozesłania raportu końcowego
13.1/CONS/20 Kruszywo Zawartość drobnych cząstek

Badanie błękitem metylenowym

07-08-2020 r. 09-09-2020 r. 02-10-2020 r. 30-10-2020 r.
14.1/CONS/20 Kruszywo Gęstość wypełniacza
Metoda piknometryczna
07-08-2020 r. 09-09-2020 r. 02-10-2020 r. 30-10-2020 r.
15.1/CONS/20 Kruszywo Badania chemiczne wapienia
Zawartość CaO, MgO, SiO2, Fe2O3, Al2O3
w przeliczeniu na suchą masę materiału
11-09-2020 r. 07-10-2020 r. 30-10-2020 r. 04-12-2020 r.
16.1/CONS/20 Kamień naturalny Jednoosiowa wytrzymałość na ściskanie 11-09-2020 r. 27-10-2020 r. 20-11-2020 r. 18-12-2020 r.
17.1/CONS/20 Kamień naturalny Gęstość objętościowa 11-09-2020 r. 27-10-2020 r. 20-11-2020 r. 18-12-2020 r.

 

 

PROGRAM SAMPLING
Symbol rundy Opis programu
(nazwa, dziedzina,
metoda badań)
Obiekt badań Termin nadsyłania zgłoszeń Data poboru próbek Termin raportowania wyników Termin rozesłania sprawozdania
4.1/SMP/20 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Ścieki 10-07-2020 r. 22-07-2020 r. 28-08-2020 r.
5.1/SMP20 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Osad ściekowy 10-07-2020 r. 22-07-2020 r. 28-08-2020 r.
9.1/SMP/20 Badanie właściwości fizycznych i chemicznych Biogaz 21-08-2020 r. 16-09-2020 r. 25-09-2020 r. 16-10-2020 r.
10.1/SMP/20 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Odpady 28-08-2020 r. 17-09-2020 r. 16-10-2020 r.
11.1/SMP/20 Pobieranie próbek do badań fizycznych i chemicznych Kruszywo 25-09-2020 r. 21-10-2020 r. 27-11-2020 r.

 

PROGRAM ENVIRON_N
Symbol rundy Obiekt badań Wyznaczane wielkości Termin nadsyłania zgłoszeń Data dystrybucji próbek /Data poboru próbek
5.1/ENV_N/20 Gleby Kadm, ołów, miedź, cynk, chrom ogólny, nikiel, kobalt, rtęć, molibden, arsen, bar, cyna, sucha masa, pH 07-08-2020 r. 25-08-2020 r.
6.1/ENV_N/20 Osad ściekowy pH, sucha masa, azot ogólny, azot amonowy, fosfor ogólny, wapń, magnez, cynk 11-09-2020 r. 06-10-2020 r.

Kontakt do Organizatora:

www: https://promea.pl/badania-bieglosci

e-mail: [email protected]

nr tel.: 41 3651013