Published on :

Polskie Centrum Akredytacji informuje, że z powodu ograniczeń i utrudnień wynikających z epidemii COVID-19 organizacja ILAC przedłużyła okres przejściowy na wdrożenie do stosowania wymagań normy ISO/IEC 17025:2017 w akredytowanych laboratoriach do 1  czerwca 2021 roku.

Wspólny komunikat ILAC-ISO w sprawie okresu przejściowego dla normy ISO/IEC 17025, uwzględniający powyższą zmianę jest dostępny na stronie internetowej ILAC: www.ilac.org.

Jednocześnie, zgodnie z postanowieniami rozporządzenia (WE) 765/2008, akredytacja w Europie jest udzielana w odniesieniu do wymagań tylko norm zharmonizowanych opublikowanych wraz z ich okresem przejściowym w Dzienniku Urzędowym UE (OJEU). W przypadku normy ISO/IEC 17025:2017 okres ten został ustalony na 31 grudnia 2020 roku. Zastosowanie wydłużonego okresu przejściowego ustalonego przez ILAC w akredytowanych laboratoriach w Europie i w Polsce będzie możliwe po ewentualnym wprowadzeniu przez Komisje Europejską zmian dostosowujących w Dzienniku Urzędowym UE.

Do czasu wystąpienia prawnych uwarunkowań jak wyżej, umożliwiających zastosowanie w działalności akredytacyjnej PCA postanowienia ILAC dotyczącego nowego okresu przejściowego dla normy ISO/IEC 17025, PCA będzie prowadzić oceny w laboratoriach z uwzględnieniem zasad określonych w Komunikacie nr 243 z dnia 12.12.2017 r. oraz Komunikacie nr 281 z 4.04.2019 r.

Treść komunikatu:

komunikat-nr-323

Źródło: pca.gov.pl