Published on :

Na podstawie § 8 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), w związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego, mając na względzie Państwa bezpieczeństwo, w celu zminimalizowania zagrożenia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wprowadza się – OD DNIA 19 MARCA 2020 r. DO ODWOŁANIA – ograniczenia w wykonywaniu zadań przez GŁÓWNY INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA polegające na wyłączeniu bezpośredniej obsługi interesantów.

Kontakt osobisty z pracownikami GIOŚ będzie możliwy w szczególnie uzasadnionych przypadkach wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Załatwianie spraw w wyżej wymienionym okresie odbywać się będzie na podstawie następujących form kontaktów interesantów z GIOŚ:

  • korespondencyjny, pocztą tradycyjną na adres:

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa

  • z wykorzystaniem komunikacji elektronicznej:

e-mail: [email protected]

ePUAP: zgodnie z instrukcją pod adresem: http://www.gios.gov.pl/pl/dla-obywateli/elektroniczna-skrzynka-podawcza

  • telefoniczny lub elektroniczny

Pełne dane teleadresowe: http://www.gios.gov.pl/bip/artykuly/1397/Glowny-Inspektorat-Ochrony-Srodowiska

Źródło: gios.gov.pl