Published on :

Podkarpackie Centrum Innowacji zakończyło ocenę formalną 143 wniosków z drugiego naboru programu grantowego na prace badawczo-rozwojowe jednostek naukowych. Obecnie poszukuje ekspertów, którzy ocenią projekty z podkarpackich uczelni.

Łączna pula środków finansowych na prace powstałe w podkarpackich laboratoriach wynosi 6 milionów złotych. W ramach programu grantowego PCI, organizator przyzna dofinansowanie w przedziale od 40.000 do 200.000 zł. Liczbę grantów dla zespołów naukowych szacuje się w przedziale 30-40.

Wnioski z drugiego naboru programu grantowego PCI zostaną poddane ocenie merytorycznej. Już teraz poszukujemy niezależnych ekspertów, którzy dokonają oceny merytorycznej 143 wniosków. Do kompleksowej i wszechstronnej oceny projektów, które są związane z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami województwa podkarpackiego, poszukujemy grupy specjalistów mających doświadczenie w komercjalizacji wyników badań naukowych – mówi Konrad Frontczak, Dyrektor Zarządzający ds. komercjalizacji badań w PCI.

Podkarpackie Centrum Innowacji poszukuje ekspertów z następujących dziedzin: technologie informacyjno-komunikacyjne (software i hardware), efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii, transport lądowy / wodny, transport powietrzny, edukacja oraz kultura, ochrona zdrowia (np. farmaceutyka, kosmetologia), technologie medyczne (w tym urządzenia), biogospodarka oraz żywność, zaawansowane materiały, zaawansowane narzędzia / urządzenia.

Każdy ekspert musi posiadać minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe w dziedzinie, w zakresie której będzie dokonywał oceny wniosków. Liczy się także doświadczenie polegające na ocenie merytorycznej wniosków o dofinansowanie projektów o charakterze innowacyjnym realizowanych w ramach licznych programów, np. POIR, RPO, POPW zdobyte w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty. Doświadczenie zawodowe eksperta będzie weryfikowane indywidualnie na podstawie składanych danych  – mówi o warunkach Krzysztof Borowicz menedżer ds. Programu Grantowego w PCI.

Termin składania ofert w ramach postępowania przetargowego to 25 września 2020 r. (do godziny 11:00). Szczegółowy opis przetargu na świadczenie usługi merytorycznej oceny wniosków w ramach II naboru do programu grantowego PCI oraz potrzebne dokumenty do aplikowania znajdują się na stronie: https://platformazakupowa.pl/transakcja/378556

Źródło: PCI