Published on :

Państwowa Agencja Atomistyki otrzymała informację o zdarzeniu w reaktorze nr 2 elektrowni jądrowej Olkiluoto w Finlandii. Reaktor został wyłączony po stwierdzeniu podwyższonego poziomu promieniowania w rurociągu transportującym parę.

Systemy bezpieczeństwa w elektrowni działają prawidłowo. Jak podaje fiński Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Radiacyjnego i Jądrowego (STUK), nie doszło do uwolnienia substancji promieniotwórczych do środowiska. Analiza chemiczna wody obiegu pierwotnego wykazała, że nie doszło do uszkodzenia paliwa.

Na chwilę obecną przyczyna podwyższonego poziomu promieniowania w rurociągu jest badana.

Informację o zdarzeniu strona fińska podała przez systemy wymiany informacji o zdarzeniach radiacyjnych USIE (system Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej) i webECURIE (system Komisji Europejskiej).

Źródło: paa.gov.pl