Published on :

Rozpoczęły się już pierwsze prace nad projektem e-Pack, którego celem jest opracowanie kompleksowego ekosystemu inteligentnych opakowań zwrotnych. Opakowania zwrotne mogą zrewolucjonizować nowoczesną logistykę, zapewniając najlepszą ochronę, dostęp do kompleksowej informacji o przesyłce oraz minimalizując ślad węglowy całego procesu logistycznego.

Prace realizowane są przez konsorcjum trzech instytutów Sieci Badawczej Łukasiewicz: Instytutu Logistyki i Magazynowania (Łukasiewicz-ILiM), Instytutu Mikroelektroniki i Fotoniki (Łukasiewicz-IMiF) oraz Instytutu Biopolimerów i Włókien Chemicznych (Łukasiewicz-IBWCh). Z innowacyjnego rozwiązania skorzystają przede wszystkim przedsiębiorstwa z sektora e-commerce prowadzące sprzedaż wieloma kanałami (np. www, telefon,  sms, video-czat).

Ekosystem opakowań zwrotnych składa się z wytrzymałego opakowania wielokrotnego użytku wyposażonego w sensory oraz niskoprądowy układ identyfikacji opakowania, wrzutni (urządzenia do zwrotu opakowań) oraz oprogramowania umożliwiającego zarządzanie procesem logistycznym.

W wyniku realizacji projektu powstanie zunifikowane opakowanie zwrotne wielorazowego użytku inspirowane rozwiązaniami Fizycznego Internetu, które wesprze procesy logistyczne w obszarze B2C (business-to-consumer) pomiędzy przedsiębiorstwami i klientami indywidualnymi oraz ułatwi identyfikację i ograniczy błędy w odczycie etykiet. Rozwiązanie pozwoli sprzedawcom, nabywcom oraz operatorom logistycznym na obniżenie kosztów dostawy, lepszą ochronę towarów, możliwość gromadzenia i analizy dodatkowych informacji o przebiegu procesu dostawy i zwrotu oraz bardziej efektywne przygotowanie przesyłki (zarówno po stronie sprzedawcy jak i po stronie nabywcy). Dodatkowym atutem rozwiązania, nad którym będą pracować naukowcy Łukasiewicza, będzie łatwiejsza identyfikacja towarów oraz ograniczenie błędów w odczycie etykiet. Zastosowanie dodatkowych czujników w trakcie badań pozwoli na weryfikację oraz wskazanie optymalnych warunków, w jakich powinny być przechowywane towary w trakcie transportu. To wszystko w zgodzie z ochroną środowiska naturalnego, które ze względu na skalę handlu internetowego cierpi z powodu zużycia olbrzymiej ilości materiałów opakowaniowych.

 Projekt e-pack to kolejny dowód na to, że w Łukasiewiczu potrafimy skutecznie budować  konsorcja i tworzyć innowacyjne rozwiązania dla biznesu. Jesteśmy dumni, że nasza oferta nie tylko wpisuje się w trendy rynkowe, ale w coraz szerszym zakresie wyznacza nowe kierunki rozwoju. Dziś, dzięki wykorzystaniu efektu synergii całej Sieci Badawczej stajemy się preferowanym partnerem biznesowym, który pomaga budować polskim firmom unikatowe przewagi konkurencyjne na rynku – podkreśla Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Liderem e-Pack jest Łukasiewicz-Instytut Magazynowania i Logistyki, który na potrzeby realizacji zadania wykorzysta laboratorium szybkiego prototypowania układów elektronicznych. W pracach będą brać udział wysokiej klasy specjaliści w zakresie mechaniki oraz projektowania 3D.

 W ramach prac zaplanowaliśmy stworzenie zarówno prototypu opakowania, jak i prototypu wrzutni na zwracane opakowania. Istotnym elementem będzie również przygotowanie propozycji procesu zwrotu i aplikacji wspomagających, odpowiadających na problemy e-commerce w zakresie obsługi przesyłek, w szczególności zwrotu zakupionych przez klientów towarów – podkreśla dr. inż. Michał Grabia, kierownik tego ambitnego projektu z Łukasiewicz – ILIM.

Łukasiewicz- Instytutów Biopolimerów i Włókien Chemicznych zaproponuje w projekcie konstrukcje prototypu inteligentnego eko-opakowania zwrotnego umożlwiającego jego wielokrotne użycie przy zachowaniu aspektów ochrony środowiska. W pracach zostaną uwzględnione warunki końcowego zagospodarowana opakowań po zakończonym cyklu przydatności użytkowej.

– Projekt jest odpowiedzią na współczesne wyzwania gospodarki krajowej i europejskiej w obszarze opakowań. Jego metodyka opierać się będzie na projektowaniu opakowań w taki sposób, aby maksymalizować w nich ilość materiałów przydatnych do recyklingu oraz w jak największym stopniu wykorzystywać surowce z niego pochodzące – stwierdza mgr inż. Konrad Nowakowski, Kierownik Zespołu Ekologii Opakowań i jednocześnie koordynator projektu po stronie Łukasiewicz – IBWCh.

W ramach prac nad projektem Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki wykorzysta nowoczesne zaplecze techniczne do badań materiałów i struktur stosowanych w technologiach fotowoltaicznych.

 – Istotnym zagadnieniem w proponowanym opakowaniu zwrotnym jest kwestia odzyskiwania energii. W ramach projektu opracowane zostaną jednozłączowe ogniwa GaAs. Zastosowana zostanie technika lift-off, która pozwoli na przeniesienie struktury epitaksjalnej na podłoże elastyczne i uzyskanie dzięki temu elastycznego ogniwa GaAs. Ponadto Łukasiewicz-IMiF przetestuje i zintegruje z opakowaniem zwrotnym różnego typu sensory (temperatury, wilgotności, akcelerometry), jak również opracuje źródło prądowe do ładowania akumulatora – podkreśla dr hab. inż. Anna Kozłowska – Kierownik Zakładu Optoelektroniki w Łukasiewicz – IMiF.

Projekt e-PACK jest ważnym, interdyscyplinarnym przedsięwzięciem łączącym główne kierunki badań prowadzonych w Łukasiewiczu. Jego zakres odpowiada na wyzwania związane z Inteligentną Mobilnością, Zrównoważoną Gospodarką i Energią oraz Transformacją Cyfrową. Prace nad projektem mają potrwać do 2022 r. Jego budżet wynosi 5,2 mln zł i będzie finansowany z dotacji celowych środków Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Źródło: Sieć Badawcza Łukasiewicz