Published on :

Polskie Centrum Akredytacji (PCA) informuje, że opublikowane zostało wydanie 11. dokumentu DA-01 Opis systemu akredytacji, ustanawiającego ogólne zasady i procesy akredytacji oraz nadzoru jednostek oceniających zgodność.

Najważniejsze zmiany wprowadzone w dokumencie w porównaniu z wydaniem 10. z dnia 24.01.2019 r. dotyczą ustanowienia zasad odnoszących się do przeprowadzania przez PCA ocen zdalnych i hybrydowych w procesach akredytacji i nadzoru z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT) oraz ujednolicenia terminologii (wyrażeń) stosowanych w obszarze przeglądu dokumentów CAB – jako rodzaju i techniki oceny.

Istotne zmiany wprowadzone w dokumencie zostały oznaczone kolorem czerwonym. Niniejsze wydanie dokumentu zastępuje wydanie 10. dokumentu DA-01 z dnia 24.01.2019 r. i wchodzi w życie z dniem 1.03.2021 r.

Źródło: www.pca.gov.pl