Published on :

Państwowa Agencja Atomistyki uruchomiła trzynaście nowych stacji systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych PMS (ang. Permanent Monitoring System). Wszystkie nowe stacje znalazły się w pobliżu wschodniej granicy Polski. Stacje stanowią istotne wzmocnienie systemu monitoringu radiacyjnego kraju.

Nowe stacje, które wzmocnią krajowy system wykrywania skażeń promieniotwórczych przenoszonych drogą atmosferyczną, zostały rozlokowane na terenie województw: podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego.

„Dzięki trzynastu nowym stacjom potencjalne skażenie radiacyjne w Polsce wykryjemy szybciej i dokładniej. Zapewnią one monitorowanie poziomu promieniowania jonizującego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu” – podkreśla minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka.

Obecnie w kraju funkcjonuje 35 stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwóczych systemu PMS należących do PAA. Dodatkowo w ramach systemu wykrywania skażeń promieniotwórczych funkcjonuje 11 stacji typu ASS-500 należących do Centralnego Laboratorium Ochrony Radiologicznej, 9 stacji IMiGW oraz 13 stacji wspomagających należących do Ministerstwa Obrony Narodowej.

W latach 2016-2020 PAA uruchomiła 25 nowych stacji PMS.

„Rozbudowa sieci stacji i jej zagęszczenie umożliwi Państwowej Agencji Atomistyki wcześniejsze wykrywanie zdarzeń radiacyjnych oraz dokładniejsze prognozowanie ich rozwoju.” – zwraca uwagę Prezes Państwowej Agencji Atomistyki dr Łukasz Młynarkiewicz. „Dzięki temu Agencja będzie mogła szybciej reagować w sytuacjach kryzysowych oraz lepiej informować społeczeństwo o konieczności podjęcia ewentualnych działań interwencyjnych.” – dodaje Prezes PAA.

Wyniki pomiarów z wszystkich stacji systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych znaleźć można na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki.

W celu sprawnego rozlokowania stacji oraz dalszej rozbudowy systemu PMS, Prezes PAA podpisał listy intencyjne z Wojewodami: Lubelskim, Podkarpackim i Podlaskim oraz zawarł porozumienie z Dyrektorem Generalnym Lasów Państwowych przy udziale Ministra Klimatu i Środowiska – Pana Michała Kurtyki oraz Ministra Michała Wosia.

Intensywna rozbudowa sieci stacji PMS będzie kontynuowana w 2021 r. Planowana jest znacząca rozbudowa systemu monitoringu radiacyjnego w ramach realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej.

Nowe stacje w województwie podlaskim

Na terenie województwa podlaskiego nowe stacje uruchomiono w:

 • Babikach,
 • Bartnikach,
 • Siemianówce,
 • Siemiatyczach.

Wymieniono również wysłużoną stację w Białymstoku. Łącznie uruchomiono w tym województwie 5 nowych stacji PMS.

Na obszarze województwa podlaskiego funkcjonuje również stacja w Suwałkach.

Nowe stacje w województwie lubelskim

Na terenie województwa lubelskiego nowe stacje uruchomiono w:

 • Chełmie
 • Czerniczynie
 • Machnowie Nowym
 • Włodawie
 • Wólce Dobryńskiej

Łącznie uruchomiono w tym województwie 5 nowych stacji PMS.

Na obszarze województwa lubelskiego funkcjonuje również stacja w Lublinie.

Nowe stacje w województwie podkarpackim

Na trenie województwa podkarpackiego nowe stacje uruchomiono w:

 • Krasiczynie
 • Starym Siole

Wymieniono również wysłużoną stację w Sanoku.

Łącznie uruchomiono w tym województwie 3 nowe stacje PMS.

Na obszarze województwa podkarpackiego funkcjonuje również stacja w Rzeszowie.

Rola stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych

Zadaniem stacji pomiarowych systemu wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych jest umożliwienie bieżącej oceny sytuacji radiacyjnej kraju, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa ludności. System umożliwia szybką detekcję i identyfikację zagrożeń radiacyjnych.

Stacje PMS (ang. Permanent Monitoring System) zapewniają monitorowanie poziomu promieniowania jonizującego na terenie kraju 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

Bieżące wyniki pomiarów ze stacji wczesnego wykrywania skażeń promieniotwórczych można śledzić na stronie internetowej Państwowej Agencji Atomistyki.

Więcej informacji na temat monitoringu radiacyjnego znajdziesz tutaj.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska