Published on :

Zagrożenie:

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę IKEA Retail Sp. z o.o. wycofaniu dwóch partii pieczywa chrupkiego ze względu na wykrycie tlenku etylenu w sezamie będącym składnikiem tego produktu.

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, a jego stosowanie i wprowadzanie na rynek w Unii Europejskiej jest niedozwolone.

Producent: Lantmännen Cerealia Oy, Salmisaarenaukio 1, Helsinki, P.O Box 315, 00181 Helsinki, Finlandia

Dystrybutor: IKEA Reatail Sp. z o.o., Pl. Szwedzki 3, 05-090 Raszyn

Nazwa produktu Numer produktu Data minimalnej trwałości
MULTIGRAN CRISPBREAD 250g 3067203 13.02.2021
30.03.2021

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

Firma IKEA Retail Sp. z o.o. zablokowała część wyżej wymienionych produktów w magazynie, a pozostałą część wycofuje od klientów. Odpowiednie informacje w tej sprawie zamieściła na stronie internetowej https://www.ikea.com/pl/pl/customer-service/product-support/recalls/

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują proces wycofywania prowadzony przez dystrybutora.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać wskazanych partii produktu.

Źródło: gis.gov.pl