Published on :

Główny Inspektorat Sanitarny informuje, że Komisja Europejska rozpoczęła przegląd dyrektywy 2006/7/WE dotyczącej zarządzania jakością wody w kąpieliskach i opublikowała plan działań dot. ewaluacji i oceny wpływu dyrektywy 2006/7/WE.

Nadesłane uwagi posłużą do opracowania inicjatywy rewizji dyrektywy 2006/7/WE. Komisja Europejska podsumuje otrzymane opinie w sprawozdaniu i wyjaśni, z jakich powodów zdecydowała się uwzględnić niektóre propozycje, a innych nie mogła wziąć pod uwagę.

Opinie można przesyłać do 1.04.2021 r. poprzez portal Komisji Europejskiej: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12658-Bathing-water-quality-review-of-EU-rules.

Źródło: gis.gov.pl