Published on :

Wymogi normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 stawiają przed laboratoriami konieczność zaplanowania, ustanowienia, wdrożenia i utrzymywania programu auditów. Program ten powinien obejmować m.in. częstość auditów, metody, odpowiedzialność czy wymagania dotyczące planowania i raportowania.

Zapraszamy do zapoznania się z tajnikami planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych w laboratorium na spotkaniu 18 maja:

AUDYT WEWNETRZNY W KOMPETENTNYM LABORATORIUM